เรียนอย่างไร?
เริ่มจากทดสอบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนก่อน แล้วจึงจัดให้เรียนตามระดับความรู้ที่มีมา แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละไม่เกิน 8 คน ต่อครู 1 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกพูดอย่างทั่วถึง

เรียนกับใคร?
โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษ ใช้ครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติเป็นคู่สนทนากับนักเรียน ในกลุ่มสนทนาภาษาอังกฤษครูจะไม่พูดภาษาไทยเลย นักเรียนทุกคนจึงต้องพยายามพูดภาษาอังกฤษให้ได้

เรียนเมื่อไหร่?
การฝึกพูดหรือฝึกสนทนา มิได้เป็นการเรียนวิชาสาขาใด   แต่เป็นการฝึกทักษะการฟัง การพูด จึงเริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะไม่ต้องติดตามความต่อเนื่องของเนื้อหาวิชา เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จึงไม่ต้องรอพร้อมกันทั้งชั้นจึงจะเรียนได้

เรียนเวลาไหน?
เวลาเรียนมีตั้งแต่ 10.00น. ถึง  20.00น. นักเรียนที่มีเวลาว่างไม่แน่นอนสามารถเรียนได้ทุกเวลา และจะเรียนอยู่นานเท่าไรก็ได้

ใช้เวลานานไหมกว่าจะพูดได้? รับรองผลหรือไม่?
การเรียนจะได้ผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ถ้าผู้เรียนมีความตั้งใจและเวลาฝึกฝนเต็มที่การพัฒนาต้องมีให้เห็นอย่างแน่นอน ครูผู้สอนไม่ใช้คนสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนพูดได้ แต่ก็มีบทบาทช่วยเหลือนักเรียนให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและไม่เสียเวลารวมทั้งยังเป็นกำลังใจให้นักเรียนอีกด้วยส่วนในเรื่องของการรับรองผลเราไม่อาจรับรองได้ว่าผู้เรียนจะสามารถพูดได้ในเวลาที่กำหนด อาจจะเป็น 1 หรือ 2 เดือน เพราะผู้เรียนมีพื้นฐานที่ต่างกันเวลาทุ่มเทในการเรียนต่างกันแต่อย่างที่กล่าวข้างต้นถ้าผู้เรียนมีความตั้งใจและมีเวลาฝึกฝนผู้เรียนจะสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของตนได้อย่างแน่นอน

ฟังฝรั่งพอเข้าใจแต่ไม่รู้จะพูดตอบอย่างไร ทำอย่างไรดี?
นั่นเป็นปัญหาของผู้เรียนส่วนใหญ่ ฟังได้แต่ไม่สามารถพูดอย่างที่ใจคิดได้ เพราะยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ไม่แน่นพอ ผู้เรียนยังไม่สามารถแต่งประโยคที่ถูกต้องออกมาได้สิ่งที่จำเป็นต้องฝึกฝนก็คือ การฝึกถามตอบให้เกิดความคล่องตัวเมื่อได้ยินคำถามสามารถตอบได้อย่างอัตโนมัติ ทักษะนี้ฝึกได้ไม่ยาก ขอเพียงมีเวลาและความตั้งใจ โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษสามารถให้คำแนะนำในเรื่องนี้กับคุณได้

ฝึกพูดอย่างเดียวมีสอนไวยกรณ์ไหม?
แน่นอนทุกประโยคที่คุณพูดจะต้องมีโครงสร้างของภาษาที่ถูกต้อง การที่คุณได้ฝึกพูดประโยคที่ถูกต้องตลอดเวลาก็จะทำให้คุณคุ้นเคยกับโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง รวมทั้งคำอธิบายที่ทำให้คุณเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง การใช้ภาษาของคุณก็จะไม่เกิดความสับสนอีกต่อไป

อยากเรียนแต่ไม่กล้ามาเพราะรู้ว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย ไม่กล้าพูดอายเพื่อนๆ
คนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วคงไม่ต้องมาเรียนภาษาอังกฤษอีก เพราะฉนั้นผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอาย และภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของคนไทยเราจึงไม่แปลกที่คุณจะไม่เข้าใจหรือพูดผิดบ้าง ที่โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษเราสามารถช่วยคุณได้ คุณจะเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาของคุณขึ้น และพัฒนาการใช้ภาษาของคุณอย่างต่อเนื่อง

มีสาขาไหม ?
โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษไม่ได้มีสาขาที่ใด เราเปิดสอนภาษาอังกฤษเพราะเราอยากเห็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้เราไม่ได้มุ่งหวังการหากำไร ดังนั้นเราจึงไม่คิดเปิดสาขาที่ใด บุคคลากรของโรงเรียนมีความตั้งใจที่จะดูแลนักเรียนอย่างเต็มความสามารถเราจึงอยากให้คุณเข้ามาทำความรู้จักและพูดคุยกับเราดู

   
 
  โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษ
576/2 ซ.สวนพลู 3 ตรงข้ามสถานีตำรวจ
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Email : theenglishcircle@gmail.com
Facebook : The English Circle Language School
 
HOME | ABOUT US | COURSE | TUITION FEE | BOOKS | FAQs | CONTACT US | BLOG Copyright2008 © www.englishcircle.net . All Rights Reserved