คนไทย
ส่วนใหญ่เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรี รวมเวลากว่า 10 ปีแต่นำความรู้มาใช้พูดไม่ได้   เพราะไม่เคยพูด ไม่กล้าพูดกลัวผิดไวยากรณ์ลืมคำศัพท์จึงเรียนเพิ่มเติมอีก วนเวียนนอย่างนี้มาตลอด อยากว่ายน้ำเป็นต้องลงไปหัดว่ายในน้ำไม่ใช่นั่งอ่านตำรา อยากพูดภาษาอังกฤษได้ ต้องฝึกพูดอย่างจริงจังสม่ำเสมอ
โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกพูดในสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว จากง่ายไปหายากและเรียนเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่รู้ต่อไปสนทนาทั่วไปเหมือนพูดภาษาไทยในชีวิตประจำวัน นักเรียนจำเป็นต้องพูดได้  อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องคิดไว้ล่วงหน้า จึงไม่กำหนดหัวข้อในการสนทนาคิดอะไรพูดไปทันทีสนทนาโต้ตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและเพื่อนร่วมกลุ่ม 

ก่อนที่เราจะจัดกลุ่มให้นักเรียน เราจะต้องทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อน การที่เราจะสนทนาได้ถูกต้องเราต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านโครงสร้างของภาษาที่ถูกต้องด้วย หากนักเรียนสามารถตอบชุดคำถามของเราได้ นั้นหมายถึงว่านักเรียนสามารถเข้ากลุ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษกับอาจารย์ได้เลย
สำหรับผู้ใหญ่เราแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ

  1. ผู้เรียนที่เริ่มต้นจาก A B C
  2. ผู้เรียนที่พอมีพื้นฐานแต่ยังพูดไม่ได้
  3. ผู้เรียนที่พูดได้ แต่ ไม่ถูกไวยากรณ์
  4. ผู้เรียนที่พื้นฐานดีแล้วต้องการฝึกฝนการสนทนากับ อาจารย์ต่างชาติ

สำหรับเด็ก
แต่เดิมนั้นโรงเรียนไม่มีนโยบายในการรับเด็กมาฝึกพูดหรือสนทนาแต่เมื่อพ่อแม่มาเรียนแล้ว ต่อมาก็นำลูกมาฝากทีละคนจนในที่สุดจึงต้องรับเด็กด้วย แต่การเรียนของเด็กจะแตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะพื้นฐานความรู้ของเด็กจะน้อยกว่าจึงต้องเรียนหนังสือและทำแบบฝึกหัดเพื่อเสริมความเข้าใจในการใช้ภาษา

  1. เรารับน้องๆ ตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
  2. น้องๆ ที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติมจากที่โรงเรียน
  3. น้องๆ ที่มีปัญหากับภาษาอังกฤษที่โรงเรียนและต้องการความช่วยเหลือ
  4. น้องๆ โรงเรียนนานาชาติที่ต้องการฝึกฝน การสนทนากับอาจารย์ต่างชาติ

โรงเรียนพยายามจัดให้มีชั้นเรียนพิเศษต่างๆ เช่น Business Writing, Business Conversation, Phonics, นักเรียนของโรงเรียนสามารถลงชื่อและเรียนได้เลยโดยไม่เสียค่าเรียนเพิ่ม

 
   
 
  โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษ
576/2 ซ.สวนพลู 3 ตรงข้ามสถานีตำรวจ
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Email : theenglishcircle@gmail.com
Facebook : The English Circle Language School
 
HOME | ABOUT US | COURSE | TUITION FEE | BOOKS | FAQs | CONTACT US | BLOG Copyright2008 © www.englishcircle.net . All Rights Reserved