ต่อเติมความสำเร็จ ก้าวไปให้ทันโลก
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษ

 ในการพัฒนาประเทศ  เราต้องทำหลายอย่างพร้อมกัน สิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้ได้คือ คนไทยต้องรู้ภาษาอังกฤษอย่างแตกฉาน ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป หรือสื่อสารกับชาวต่างชาติในการทำธุรกิจและอื่นๆ เป็นที่ทราบกันดีว่า เรายังด้อยกว่าประเทศอื่นอยู่มากในเรื่องภาษาอังกฤษ  คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษกับฝรั่ง  เพราะต้องใช้เงินจำนวนมากในการเรียนกับโรงเรียนนานาชาติ หรือสาขาของโรงเรียนต่างประเทศ
       ด้วยความรู้สึกที่อยากเห็นคนไทยทุกคน ทุกอาชีพพูดภาษาอังกฤษได้ จึงพยายามผลักดันให้เกิดการตื่นตัวในการเรียนพูด แต่ปัญหาของนักเรียนมีอีกหลายอย่าง เช่น ค่าเรียนที่แพงและต้องเสียทุกเทอมจนกว่าจะเรียนจบ  เวลาว่างที่ไม่แน่นอนทำให้ยากต่อการจัดให้ตรงกับตารางสอนของโรงเรียน

        ด้วยเหตุนี้จึงเกิด “ชมรมภาษาอังกฤษ” ขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2521 ที่อาคารเพลินจิตทาวน์เฮ้าส์ สี่แยกเพลินจิต
                เนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2519 ห้ามเปิดโรงเรียนสอนภาษาใด ๆ ขึ้นใหม่  และที่ดำเนินการอยู่แล้วห้ามขยายเพิ่มเติมทั้งห้ามย้ายโอนกิจการให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ชมภาษาอังกฤษจึงจดทะเบียนเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัดชมรมภาษาอังกฤษ“ดำเนินการจัดสถานที่ให้บุคคลมาพบปะสังสรรค์สนทนากันเป็นภาษาอังกฤษ โดยจัดจ้างครูชาวต่างชาติหลายคนอยู่ประจำตลอดเวลาเพื่อให้คำแนะนำในการเรียนพูดของนักเรียนโดยมีคำขวัญว่า    “ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งได้ทั้งวัน” ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ทบทวนมติใหม่และอนุญาตให้เปิดโรงเรียนสอนภาษาได้ ชมรมภาษาอังกฤษจึงได้จดทะเบียนเป็น “โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษ” ตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2536 และดำเนินการสอนจนถึงปัจจุบัน
ภายใต้ความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงวันนี้เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

   
 
  โรงเรียนชมรมภาษาอังกฤษ
576/2 ซ.สวนพลู 3 ตรงข้ามสถานีตำรวจ
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Email : theenglishcircle@gmail.com
Facebook : The English Circle Language School
 
HOME | ABOUT US | COURSE | TUITION FEE | BOOKS | FAQs | CONTACT US | BLOG Copyright2008 © www.englishcircle.net . All Rights Reserved